Menu

THA

Travel

01 Jun - 31 Aug 2018

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของอำเภอแม่สอด

“อำเภอแม่สอด” ถือว่าเป็นอีกอำเภอของจังหวัดตาก ที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมมากมาย รวมไปถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของที่อำเภอแม่สอด ที่จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาชมศิลปะที่ผสมผสานของทั้งไทยและพม่า รวมไปถึงมากราบไหว้ขอพร

วัดชุมพลครี


ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่สอด ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่คู่อำเภอแม่สอดมากว่า 200 ปี ตั้งโดดเด่นอยู่กลางเมืองแม่สอด เดิมชื่อวัดแห่งนี้มีชื่อกว่า “วัดกลาง” สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2314 ภายในวัดได้มีการจำลององค์พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ของประเทศพม่า องค์เจดีย์มีสีทองทั้งองค์ ตั้งสง่า ที่รายล้อมด้วยเจดีย์สีขาว 20 องค์ จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอแม่สอดที่ไม่ควรพลาดที่จะมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล

วัดไทยวัฒนาราม


ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด ที่ได้รับศิลปะการออกแบบมาจากวัดในพม่า มีสีเหลืองทองอร่าม วัดนี้เดิมชื่อ “วัดแม่ดาวเงี้ยว” หรือ “วัดไทยใหญ่” ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2400 ภายในมีสิ่งปลูกสร้างที่สวยงามมากมายทั้ง “วิหารสีทอง” ที่มีการแกะสลักสีทองบนพื้นสีแดง แบบศิลปะสไตล์พม่า “รูปปั้นหงส์คู่สีทอง” หงส์ 2 ตัวตามตำนานเล่าขานของชาวมอญ “พระพุทธไสยาสน์” พระนอนองค์ใหญ่ ที่มีความยาวประมาณ 40 เมตร ประดิษฐานอยู่ในวิหารเปิดโล่งด้านหลังของวัด เพราะความสวยงามและศิลปะของพม่าจึงทำให้ที่แห่งนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดที่จะมาชมศิลปะของประเทศเพื่อนบ้านและความเก่าแก่ที่ยังคงสวยงามจนถึงปัจจุบัน

วัดไทยสามัคคีตั้งอยู่ที่บ้านแม่กื้ดหลวง บนเส้นทางสายแม่สอด-แม่ระมาด ห่างจากอำเภอแม่สอดประมาณ 7 กม. ภายในอุโบสถ เป็นที่ประดิษฐานพระศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพม่านับถือ นั่นก็คือ “พระเจ้าทันใจ” ที่ว่ากันว่า ถ้าใครที่ได้มาสักการะ จะประสบความสุขสำเร็จสมปรารถนาสมความตั้งใจ อย่างรวดเร็วฉับพลันทันใดอย่างน่าอัศจรรย์

วัดมณีไพรสณฑ์เป็นวัดเก่าแก่ ตั้งอยู่ในตัวอำเภอแม่สอด ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานขององค์เจดีย์วิหารสัมพุทเธ  เจดิย์องค์ใหญ่ที่ได้ศิลปกรรมของพม่า ที่รายล้อมไปด้วยเจดีย์องค์เล็กๆ ในแต่ละองค์จะประดิษฐานพระพุทธรูปองค์เล็กๆ อยู่เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ภายในวัดยังมีโบราณสถานที่สำคัญได้แก่ พระพุทธโคตมบรมศรีเมืองฉอด หลวงพ่อสังกัจจาย พระพุทธรูปปูนปั้นปางค์พุทธไสยาสน์ และ หลวงพ่อทันใจทรงเครื่อง

เจ้าพ่อพะวอ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของอำเภอแม่สอด กราบสักการะวีรบุรษนักรบผู้กล้าชองชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง ศูนย์รวมน้ำใจของคนทั่วไป ที่จะคอยดลบันดาลให้ผู้ที่มากราบไหว้ให้พบเจอแต่ความสุขและความเจริญทุกครั้งไป